Spojená škola internátna Prievidza

Najnovšie aktuality

Jarné tvorivé dielne v C – variante

V utorok 11. apríla s pani učiteľky a pani asistentky z C –variantu pripravili pre svojich žiakov tvorivé dopoludnie – jarné tvorivé dielne. Na túto akciu boli pozvaní aj žiaci B variantu a autistických tried. Svojou účasťou a tvorivým nadšením sa do akcie zapojili aj...

Sadenie stromčekov ku Dňu Zeme

V piatok 21. apríla sa žiaci 1.A a 1. B triedy zapojili do projektu výsadby nových stromčekov k medzinárodnému Dňu Zeme, ktorý je vyhlásený dňa 22. apríla. Pred samotnou výsadbou stromčekov pani učiteľka Kršková nakreslila deťom cestu rastu stromu od semienka cez...

Zaznamenávame pre vás akcie zo školy

Zobraziť všetky aktuality

Kontaktné informácie

Adresa : Úzka ulica 2, 97101 Prievidza
Riaditeľka školy : Mgr. Anna Beláčková
Tel. škola / Fax: 046/ 543 1496
Tel. internát : 046/ 543 8105
Tel. jedáleň : 046/ 543 8108, 0911/ 334 769
E-mail : skolaspecial@mail.t-com.sk
Zriaďovateľ : Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva
IČO: 031116183
Číslo účtu : 7000097924/8180 (Štátna pokladnica)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – CŠPP

Tel. : 046/ 543 3184, 0904/ 503 361
Fax : 046/ 543 1496
E-mail : cspp.pd@gmail.com, skolaspecial@mail.t-com.sk