Spojená škola internátna Prievidza

Najnovšie aktuality

Návšteva v prievidzskom útulku pre zvieratá

Tesne pred Vianocami, v posledný deň školského vyučovania, sa žiaci 3.B a 9.A spolu s pani učiteľkou M. Píšovou a p. zástupkyňou Bakusovou vybrali do Útulku pre zvieratá v Mestskom parku v Prievidzi. Psíkom priniesli matrace, deky a prikrývky, ale tiež konzervy, ktoré...

Vianočný koncert speváckeho zboru Vavrinec

V pondelok 19. decembra k nám do školy opäť zavítali študenti Gzmnázia V. B. Nedožerského, aby nám svojím spevom spríjemnili predvianočný čas. Zaspievali nám známe moderné vianočné piesne od anglických, slovenských i českých interpretov, ba i niekoľko slovenských...

Zaznamenávame pre vás akcie zo školy

Zobraziť všetky aktuality

Kontaktné informácie

Adresa : Úzka ulica 2, 97101 Prievidza
Riaditeľka školy : Mgr. Anna Beláčková
Tel. škola / Fax: 046/ 543 1496
Tel. internát : 046/ 543 8105
Tel. jedáleň : 046/ 543 8108, 0911/ 334 769
E-mail : skolaspecial@mail.t-com.sk
Zriaďovateľ : Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva
IČO: 031116183
Číslo účtu : 7000097924/8180 (Štátna pokladnica)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – CŠPP

Tel. : 046/ 543 3184, 0904/ 503 361
Fax : 046/ 543 1496
E-mail : cspp.pd@gmail.com, skolaspecial@mail.t-com.sk