Spojená škola internátna Prievidza

Najnovšie aktuality

Knižné hody v prievidzskej knižnici – beseda s ilustrátorom

Vo štrvrtok 28. septembra sa žiaci 3.A, 4.A a 5.A spolu s pani učiteľkami Dírerovou a Pernišovou zúčastnili akcie usporiadanej Mestskou knižnicou v Prievidzi. Bolo to stretnutie s ilustrátorom Jurajom Martiškom, ktorý najskôr deťom porozprával o knihách, ktoré sám...

Návšteva filmového festivalu Ekotopfilm

V pondelok 25. septembra sa žiaci 8.A a 7. A spolu s pani učteľkami Mackovou a Dragulovou vybrali na filmový festival s ekologickou tematikou Ekotopfilm. Konal sa v KaSS v Prievidzi a dopoludnia ponúkal filmy a besedy pre žiakov.Videli sme päť krátkych filmov...

Zaznamenávame pre vás akcie zo školy

Zobraziť všetky aktuality

Kontaktné informácie

Adresa : Úzka č. 2, 97101 Prievidza
Riaditeľka školy : Mgr. Anna Beláčková
Tel. škola / Fax: 046/ 543 1496
Tel. internát : 046/ 543 8105
Tel. jedáleň : 046/ 543 8108, 0911/ 334 769
E-mail : skolaspecial@mail.t-com.sk
Zriaďovateľ : Okresný úrad Trenčín, odbor školstva
IČO: 031116183
Číslo účtu : 7000097924/8180 (Štátna pokladnica)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – CŠPP

Tel. : 046/ 543 3184, 0904/ 503 361
Fax : 046/ 543 1496
E-mail : cspp.pd@gmail.com, skolaspecial@mail.t-com.sk