Spojená škola internátna Prievidza

Najnovšie aktuality

Súťaž o najlepší slohový útvar

V priebehu I. polroka šk. roka 2017/2018 prebiehala v rámci predmetu komunikácia a sloh súťaž o najlepší slohový útvar. Keďže v mladšej vekovej kategórii (roč. 5. – 6.) sa žiaci samostatnej tvorbe slohových útvarov ešte len učia, hodnotili sme slohové práce starších...

Lyžiarsky výcvik

V týždni od 6. do 9 februára sa vybraní žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Ten prebiehal na lyžiarskom svahu v Cígli pod vedením pani učiteliek Bušíkovej a Majerskej. Počasie nám celý čas prialo a aj snehové podmienky boli vynikajúce....

Zaznamenávame pre vás akcie zo školy

Zobraziť všetky aktuality

Kontaktné informácie

Adresa : Úzka č. 2, 97101 Prievidza
Riaditeľka školy : Mgr. Anna Beláčková
Tel. škola / Fax: 046/ 543 1496
Tel. internát : 046/ 543 8105
Tel. jedáleň : 046/ 543 8108, 0911/ 334 769
E-mail : skolaspecial@mail.t-com.sk
Zriaďovateľ : Okresný úrad Trenčín, odbor školstva
IČO: 031116183
Číslo účtu : 7000097924/8180 (Štátna pokladnica)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – CŠPP

Tel. : 046/ 543 3184, 0904/ 503 361
Fax : 046/ 543 1496
E-mail : cspp.pd@gmail.com, skolaspecial@mail.t-com.sk