Spojená škola internátna Prievidza

Najnovšie aktuality

Školský karneval

V stredu 22. 2. sa v priestoroch školskej telocvične konal školský karneval z príležitosti slávenia fašiangového obdobia. Karneval pre žiakov z prípravných ročníkov, ročníkov 1. – 4. A variantu, všetkých žiakov B  variantu a žiakov autistických tried pripravila pani...

Beseda na tému Zdravý životný štýl, prevencia onkologických ochorení

V stredu 22. 2. k nám zavítala pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, aby našich žiakov z ročníkov 7. – 9. A variantu oboznámila s najčastejšími onkologickými ochoreniami a ich prevenciou. Naši žiaci sa tak dozvedeli o príčinách ochorenia, prejavoch...

Zaznamenávame pre vás akcie zo školy

Zobraziť všetky aktuality

Kontaktné informácie

Adresa : Úzka ulica 2, 97101 Prievidza
Riaditeľka školy : Mgr. Anna Beláčková
Tel. škola / Fax: 046/ 543 1496
Tel. internát : 046/ 543 8105
Tel. jedáleň : 046/ 543 8108, 0911/ 334 769
E-mail : skolaspecial@mail.t-com.sk
Zriaďovateľ : Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva
IČO: 031116183
Číslo účtu : 7000097924/8180 (Štátna pokladnica)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – CŠPP

Tel. : 046/ 543 3184, 0904/ 503 361
Fax : 046/ 543 1496
E-mail : cspp.pd@gmail.com, skolaspecial@mail.t-com.sk