Spojená škola internátna Prievidza

Najnovšie aktuality

Knižné hody

  októbra sa žiaci 5.A, 6.A a 7.A triedy zúčastnili na Knižných hodoch v Mestskej knižnici v Prievidzi. Pani knihovníčky pripravili pre žiakov stretnutie s ilustrátorom, výtvarníkom a spisovateľom pre deti Ľubomírom Paľom. Ten viedol zaujímavé tvorivé aktivity. Naši...

Tvorivé čítanie v knižnici

októbra si v knižnici v Dome kultúry v Prievidzi žiaci C – variantu pod vedením pani knihovníčky zlepšovali svoje čitateľské zručnosti. Tvorivé čítanie bolo zamerané na rozprávku J. Pavloviča O ježkoch. Bola to ďalšia inšpirujúca časť z projektu Z rozprávky do...

Zaznamenávame pre vás akcie zo školy

Zobraziť všetky aktuality

Kontaktné informácie

Adresa : Úzka ulica 2, 97101 Prievidza
Riaditeľka školy : Mgr. Anna Beláčková
Tel. škola / Fax: 046/ 543 1496
Tel. internát : 046/ 543 8105
Tel. jedáleň : 046/ 543 8108, 0911/ 334 769
E-mail : skolaspecial@mail.t-com.sk
Zriaďovateľ : Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva
IČO: 031116183
Číslo účtu : 7000097924/8180 (Štátna pokladnica)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – CŠPP

Tel. : 046/ 543 3184, 0904/ 503 361
Fax : 046/ 543 1496
E-mail : cspp.pd@gmail.com, skolaspecial@mail.t-com.sk