Spojená škola internátna Prievidza

Najnovšie aktuality

Skladanie servítok

Vo štvrtok 28. apríla sa v triede 8.A uskutočnila akcia skladanie servítok s jarným motívom. Zaujímavé skladanie nám prišla ukázať pani Duchovičová, ktorá nás učila skladať servítky už v decembri. Tentoraz nám však ukázala jarné námety, ktoré sa zo servítok dajú...

Deň Zeme

V piatok 29. apríla sa v rámci medzinárodného Dńa Zeme naši prváci s pani učiteľkou Dírerovou podujali vysadiť v átriu našej školy nové stromčeky. Boli to malé okrasné tuje, ktoré však, podobne ako naši prváci, o pár rokov poriadne vyrastú. Potom si žiaci v triede...

Zaznamenávame pre vás akcie zo školy

Zobraziť všetky aktuality

Kontaktné informácie

Adresa : Úzka ulica 2, 97101 Prievidza
Riaditeľka školy : Mgr. Anna Beláčková
Tel. škola / Fax: 046/ 543 1496
Tel. internát : 046/ 543 8105
Tel. jedáleň : 046/ 543 8108, 0911/ 334 769
E-mail : skolaspecial@mail.t-com.sk
Zriaďovateľ : Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva
IČO: 031116183
Číslo účtu : 7000097924/8180 (Štátna pokladnica)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – CŠPP

Tel. : 046/ 543 3184, 0904/ 503 361
Fax : 046/ 543 1496
E-mail : cspp.pd@gmail.com, skolaspecial@mail.t-com.sk