Spojená škola internátna Prievidza

Najnovšie aktuality

Dopravná výchova

V stredu 28.9. žiaci prípravného až štvrtého ročníka navštívili mobilné dopravné ihrisko, na školskom dvore základnej školy Sama Chalupku. Najmenší žiaci sa učili správne prechádzať cez prechod a bezpečne kolobežkovať, starší sa oboznámili so značkami a osvojili si...

Návšteva filmového festivalu s ekologickou tematikou

V utorok 20. 9. sa žiaci 5. – 9. ročníka A variantu v rámci environmentálnej výchovy zúčastnili filmového festivalu s názvom Ekotopfilm. V rámci akcie pre školy boli žiakom premietané krátke filmy s ekologickou tematikou – napr. o zdrojoch energie, o recyklácii, ale...

Zaznamenávame pre vás akcie zo školy

Zobraziť všetky aktuality

Kontaktné informácie

Adresa : Úzka ulica 2, 97101 Prievidza
Riaditeľka školy : Mgr. Anna Beláčková
Tel. škola / Fax: 046/ 543 1496
Tel. internát : 046/ 543 8105
Tel. jedáleň : 046/ 543 8108, 0911/ 334 769
E-mail : skolaspecial@mail.t-com.sk
Zriaďovateľ : Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva
IČO: 031116183
Číslo účtu : 7000097924/8180 (Štátna pokladnica)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – CŠPP

Tel. : 046/ 543 3184, 0904/ 503 361
Fax : 046/ 543 1496
E-mail : cspp.pd@gmail.com, skolaspecial@mail.t-com.sk