Spojená škola internátna Prievidza

Najnovšie aktuality

P o ď a k o v a n i e

Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej v Prievidzi z celého srdca ďakuje pani  primátorke mesta Prievidza  JUDr.  Kataríne  Macháčkovej  za poskytnutie finančných prostriedkov / 500€ / z rozpočtu mesta Prievidza. Za dané finančné prostriedky boli zakúpené učebné...

Vlastivedno-turistická exkurzia Sivý kameň – Podhradie

Vo štvrtok 26. októbra sa žiaci 5.A a 9.A s pani učiteľkami Mackovou a Majerskou vybrali na exkurziu do obce Podhradie, aby si tam prezreli zrúcaninu stredovekého hradu s názvom Sivý kameň. Táto zrúcanina je našou národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa...

Zaznamenávame pre vás akcie zo školy

Zobraziť všetky aktuality

Kontaktné informácie

Adresa : Úzka č. 2, 97101 Prievidza
Riaditeľka školy : Mgr. Anna Beláčková
Tel. škola / Fax: 046/ 543 1496
Tel. internát : 046/ 543 8105
Tel. jedáleň : 046/ 543 8108, 0911/ 334 769
E-mail : skolaspecial@mail.t-com.sk
Zriaďovateľ : Okresný úrad Trenčín, odbor školstva
IČO: 031116183
Číslo účtu : 7000097924/8180 (Štátna pokladnica)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – CŠPP

Tel. : 046/ 543 3184, 0904/ 503 361
Fax : 046/ 543 1496
E-mail : cspp.pd@gmail.com, skolaspecial@mail.t-com.sk