Spojená škola internátna Prievidza

Najnovšie aktuality

Vianočné dopoludnie v našej škole

Vo štvrtok 21. decembra žiaci 3.A a 5.A triedy pod vedením pani učiteliek Dírerovej a Mackovej pripravili pre ostatných žiakov našej školy pekné hudobno-dramatické vystúpenie s vianočnou tematikou. Žiaci svojim spolužiakom zavinšovali pekné vianočné a novoročné vinše....

Tvorivé dielne B a C variantu

V stredu 13. decembra žiaci C variantu spolu so svojimi vyučujúcimi pani učiteľkou J. Píšovou, J. Hudecovou, D. Olejkovou a asistentkami J. Oršulovou, B. Urbanovou a B. Ondrúškovou pripravili pre žiakov B variantu vianočné tvorivé dielne. Triedy žiakov C variantu sa...

Zaznamenávame pre vás akcie zo školy

Zobraziť všetky aktuality

Kontaktné informácie

Adresa : Úzka č. 2, 97101 Prievidza
Riaditeľka školy : Mgr. Anna Beláčková
Tel. škola / Fax: 046/ 543 1496
Tel. internát : 046/ 543 8105
Tel. jedáleň : 046/ 543 8108, 0911/ 334 769
E-mail : skolaspecial@mail.t-com.sk
Zriaďovateľ : Okresný úrad Trenčín, odbor školstva
IČO: 031116183
Číslo účtu : 7000097924/8180 (Štátna pokladnica)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – CŠPP

Tel. : 046/ 543 3184, 0904/ 503 361
Fax : 046/ 543 1496
E-mail : cspp.pd@gmail.com, skolaspecial@mail.t-com.sk