Spojená škola internátna Prievidza

Najnovšie aktuality

Exkurzia do sklárskeho múzea vo Valaskej Belej

Vo štrtok 25. mája sa 22 žiakov našej školy spolu so svojimi pani učiteľkami zúčastnilo exkurzie do sklárskeho skanzenu vo Valaskej Belej. Majiteľ sklárskej pecie im porozprával o histórii sklárskej výroby v našom regióne. Sklárska výroba vo Valaskej Belej skončila...

Pohybom ku zdraviu – beseda k Svetovému dňu

Beseda sa ukutočnila 11. mája a bola určená pre vybraných žiakov z ročníkov 4. – 7. Akciu pripravila pani učiteľka Kulichová v spolupráci s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Ing. Šimkovou. S ňou sa žiaci rozprávali o zdravom životnom štýle,...

Zaznamenávame pre vás akcie zo školy

Zobraziť všetky aktuality

Kontaktné informácie

Adresa : Úzka ulica 2, 97101 Prievidza
Riaditeľka školy : Mgr. Anna Beláčková
Tel. škola / Fax: 046/ 543 1496
Tel. internát : 046/ 543 8105
Tel. jedáleň : 046/ 543 8108, 0911/ 334 769
E-mail : skolaspecial@mail.t-com.sk
Zriaďovateľ : Okresný úrad Trenčín, odbor školstva
IČO: 031116183
Číslo účtu : 7000097924/8180 (Štátna pokladnica)

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – CŠPP

Tel. : 046/ 543 3184, 0904/ 503 361
Fax : 046/ 543 1496
E-mail : cspp.pd@gmail.com, skolaspecial@mail.t-com.sk